Fiscus on Web logo
Fiscus on Web logo

Forfaitaire kosten of beroepskosten

Bereken hier wat het voordeligste is: werkelijke of forfaitaire beroepskosten.
Vul de gegevens aan de linkerkant in om een nieuwe Forfaitaire kosten of beroepskosten rapport te genereren.